VAY VỐN ĐÁO HẠN

– Đáo hạn lãi xuất thấp, thủ tục đơn giản, không giới hạn số tiền vay.

– Cúng tôi nhận đáo hạn tại tất cả các ngân hàng với lãi xuất thấp nhất, thủ tục nhanh gọn.

* Các hình thức đáo hạn như: khóa học xuất nhập khẩu online

1. Đáo hạn tại chỗ:

– Bạn đang vay tại một ngân hàng, ngân hàng bạn đang vay đồng ý cho bạn vay tiếp và bạn sẽ được gia hạn bằng một hợp đồng tín dụng mới.

2. Đáo hạn chuyển vùng:

– Đáo hạn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.

3. Cho vay rút sổ từ bên ngoài để đưa vào ngân hàng.

4. Cho vay ứng trước để trả tiền mua nhà, mua xe, xong làm thủ tục sang tên và giúp thế chấp tài sản ngân hàng.

=> Nguồn tiền và nhân viên thực hiện đều là cán bộ ngân hàng với thái độ phục vụ tốt, chuyên nghiệp, hiểu rõ về thủ tục vay ngân hàng.

 Đáo hạn ngân hàng giải chấp

Giải chấp có thể được hiểu như sau:

– Là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng.

– Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ – Đã thanh lý hợp đồng vay.

Vì vậy

việc giải chấp là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

Khoản vay được thẩm định và đánh giá đúng phải được giải chấp – thanh lý đúng hạn. Việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng.

Sau nhiều năm làm qua nhiều ngân hàng, tôi thấy hầu hết các khoản vay có tài sản bảo đảm đều không đúng khả năng tài chính trong phương án vay – nhất là các khoản vay ngắn hạn. Không đúng khả năng tài chính trong phương án vay thì khó trả nợ gốc đúng hạn – giải chấp – thanh lý đúng hạn.

Hậu quả của việc không thanh lý đúng hạn:

Người vay:

– Ghi nhận thông tin CIC ( Credit Information Center – Trung tâm thông tin tín dụng ) về khoản nợ quá hạn của mình – Kiểu lý lịch tín dụng “bị xấu” ảnh hưởng các khoản vay sau này…

– Bị phạt quá hạn và liên tục được ngân hàng gọi điện, gửi thông báo, đến nhà…

Ngân hàng cho vay:

– Hồ sơ vay sẽ được mổ xẻ cho ra lỗi tại đâu mà nên nỗi, làm báo cáo, giải trình, đánh giá lại…

– Ngân hàng nhà nước buộc trích dự phòng cho khoản vay – làm giảm thu nhập của đơn vị cho vay. Và nếu tỷ lệ này quá cao sẽ được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt

Từ những điều trên ta có khái niệm về “đáo hạn” ” đảo nợ”.

Bạn cần đáo hạn đảo nợ ngân hàng hay liên lạc cho chúng tôi

Hotline : 0913 40 11 66
Email: hotrovayvon89@gmail.com